Značka: deti

Vysvedčenie v histórii

Vysvedčenie v histórii

História vysvedčenia je pomerne mladá. Až pred 233 rokmi, 6. decembra 1774, vošiel na pokyn cisárovnej Márie Terézie v platnosť Všeobecný školský poriadok. Tým bol položený základ modernému vzdelávaniu, ktorý je všeobecne vnímaný ako zavedenie povinnej školskej dochádzky. Vysvedčenie však žiaci nedostávali každý polrok, ako je […]